Súťaž o zájazd na 3 zápasy do New Yorku
Súťaž o zájazd na 3 zápasy NHL do New Yorku
2. mája 2019
Hokejisti v akcii pred MS 2019.
MS v hokeji rozhodujú hráči z NHL
3. mája 2019
Ukázať všetko

Pravidlá a podmienky súťaže „Zájazd na 3 zápasy NHL do New Yorku“

Vyhlasovateľ súťaže

 • Vyhlasovateľom súťaží týkajúcich sa značky Doublestar Bet je spoločnosť Program® spol. s r. o. so sídlom Brnianska 10, 911 05 Trenčín, Slovensko (ďalej len Vyhlasovateľ).

REGISTROVAŤ SA

Princíp súťaže

 • Súťaž je vyhlásená na blogu spoločnosti DoubleStar bet a v príspevku publikovanom administrátormi na oficiálnej facebookovej stránke spoločnosti DoubleStar Bet. Súťaž je realizovaná v podobe úloh, ktorú musia účastníci súťaže splniť.
 • Do súťaže sa môžu zapojiť všetci registrovaní používatelia stávkovej kancelárie DoubleStar Bet a klienti, ktorí podajú stávku spĺňajúcu náležitosti súťaže, na ktorejkoľvek „kamennej“ pobočke DoubleStar Bet.
 • Podmienkou je uzatvorenie minimálne jedného tiketu v hodnote min. 10 EUR do 26.5. 2019.
 • Súťažiaci môžu svoju šancu na výhru zvýšiť: Do losovania je hráč zaradený za každý deň tipovania počas trvania súťaže iba raz, max. teda 24 krát (24 dní x 1 tiket).
 • Účastníci súťaže, ktorí podajú stávku online, sú zaradení do súťaže automaticky. Pokiaľ účastník súťaže nechce byť zaradený do súťaže, zašle na adresu sutaz@doublestarbet.sk správu o odmietnutí súťaže.
 • Účastníci súťaže, ktorí podajú stávku na „kamennej“ pobočke, odfotia svoj tiket a pošlú ho na sutaz@doublestarbet.sk spolu so svojimi kontaktnými údajmi. Tipovať v „kamennej“ pobočke DoubleStar môžete až od štartu šampionátu 10. mája 2019. Pre zvýšenie šancí je lepšie staviť si online už týždeň pred MS.
 • O výsledku súťaže, resp. o výhercovi rozhodne losovanie.
 • Losuje sa 27.5. 2019, výherca bude zverejnený na blogu a v príspevku na fb DoubleStar Bet.

 

Podmienky zaradenia do súťaží

 • Súťaž je určená pre všetky fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a majú trvalé bydlisko na území Slovenska.
 • Ak nie je v súťažnom príspevku uvedené inak, súťažiaci sa môže do súťaže zaradiť iba jedenkrát, z jedného registrovaného profilu.
 • Nie je možné sa do súťaže zaradiť duplicitne v jednom dni, teda aj ako zaregistrovaná osoba a osobitne ako klient podávajúci stávku na kamenných pobočkách.

 

Vyhodnocovanie súťaže a ceny

 • Súťaží sa o 1 voucher – poukaz na zájazd na tri zápasy NHL v New Yorku v sezóne 2019/20.
 • Hodnota výhry je 1300,- EUR.
 • O výhercoch a udelení výhry v súťaži, rozhoduje výhradne vyhlasovateľ súťaže, na základe vopred stanovených pravidiel.
 • Presný dátum zájazdu a zápasy, ktoré výherca navštívi budú špecifikované neskôr po vzájomnej dohode vyhlasovateľa s výhercom.
 • Výherca súťaže bude kontaktovaný najneskôr do 72 hodín od vyhlásenia výsledkov súťaže. V prípade, že je uvedené, aby výherca kontaktoval vyhlasovateľa, prípadne osobu poverenú vedením súťaže, musí tak urobiť rovnako do 72 hodín od vyhlásenia výsledkov súťaže. V prípade, že sa výherca o výhru neprihlási, prepadne táto v prospech vyhlasovateľa.

 

Záverečné ustanovenia a podmienky

 • Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracovanie osobných údajov organizátorom za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa a na uverejnenie názvu facebookového profilu, prípadne, mena a priezviska výhercov súťaže, na oficiálnej facebookovej stránke DoubleStar Bet.
 • Táto súťaž je propagačnou súťažou v súlade s §4(6) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.
 • Vyhlasovateľ je oprávnený, pri zistení, že súťažiaci dosiahol výhru nečestným, podvodným konaním, alebo konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a všeobecnými morálnymi zásadami, výhru odobrať a súťažiaceho vylúčiť z ďalších súťaží vyhlasovaných spoločnosťou Program® spol. s r. o..
 • Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.
 • Súťaže vyhlasované spoločnosťou Program® spol. s r. o. nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, odobrené, ani spravované spoločnosťou Facebook Inc. a nie sú s ňou nijako spojené.
 • Účastníci súťaže sú si pri zaradení sa do súťaží vedomí, že voči nim spoločnosť Facebook nemá žiadne záväzky.